Vít Zouhar

Vít Zouhar je hudební skladatel, muzikolog a pedagog, pocházející z brněnské hudební rodiny. Je autorem řady oper, orchestrálních a komorních děl, z nichž mnohé vznikly na objednávku (Noci dnem, La Dafné pro Národní divadlo Brno). Ve své tvorbě užívá prvky postmoderny a elektronické hudby, pravidelně spolupracuje se soubory Ensemble Damien, Dama Dama a řadou dalších. Působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, v současnosti je zde prorektorem.

http://khv.upol.cz/pedagogove/Vit-Zouhar