Gabriela Tardonová diriguje Haase

Ensemble Opera Diversa

Pavel Haas
Suita pro hoboj a klavír
(v transkripci Ondřeje Kyase pro hoboj a smyčce)

režie Jakub Kořínek
kamera Patrik Hoznauer
střih Pavel Stříbrný
zvuk Jakub Krajíček